}

عکاسی کودک یکسال به بالا

آتلیه عکاسی کودک در هر سنی راهکارهای خاصی برای عکاسی کودک دارد. والدین میبایست بر اساس اعتماد به تجربه و شناخت عکاس و نظر کارشناسی آتلیه کودک و با شناختی که از کودک خود دارند همکاری لازم را برای ثبت زیباترین تصاویر داشته باشند. کودکان یکسال به بالا کودکانی هستند که قدمهای اولیه را برمی داشته و اندکی بزرگتر شده اند و به درک صحیح عکاسی و ژست گرفتن رسیده اند، همپا بودن با این کودکان هم حوصله، تخصص، وسواس و مهارت بالایی را نیاز دارد. ما در آتلیه کودک کفشدوزک موجبات رفاه کودکان و آرامش والدین را با به کار گیری بهترین و مدرن ترین تجهیزات برای ارائه زیباترین عکس ها در نظر گرفته ایم.