تمامی قیمت های ذیل شامل عکاسی ، طراحی ، ریتاچ و چاپ می باشند : آتلیه کفشدوزک هزینه ورودی یا محدودیتی در انتخاب عکس ندارد !
چاپ عکس 21*16 30.000 تومان
چاپ عکس 21*16 به همراه شاسی 40.000 تومان
چاپ عکس 25*20 40.000 تومان
چاپ عکس 25*20 به همراه شاسی 50.000 تومان
چاپ عکس 30*20 45.000 تومان
چاپ عکس 30*20 به همراه شاسی 60.000 تومان
چاپ عکس 30*30 به همراه شاسی 70.000 تومان
چاپ عکس 40*30 به همراه شاسی 90.000 تومان
چاپ عکس 60*30 به همراه شاسی 120.000 تومان
چاپ عکس 60*40 به همراه شاسی 145.000 تومان
چاپ عکس 70*50 به همراه شاسی 175.000 تومان
چاپ عکس 90*60 به همراه شاسی 220.000 تومان
چاپ عکس 70*100 به همراه شاسی 240.000 تومان