عکس از کودک نوپا
عکس از کودک نوپا
1396/11/14 | تعداد نظرات :1
عکاسی از کودک نوپا باتوجه به اینکه درحال یادگیری است وبامحیط اطراف خود آشنا نیست بسیار سخت است چرا که علاوه براینکه باید هواستان باشد تا نسبت به نورفلش دوربین عکاسی عکس العمل شدید انجام ندهد